OZNAMY

Aktualizované dňa: 08.10.2019


Jesenný zber papiera

Dňa 15. 10. - 16.10.2019 od 14- 18.00 hod sa uskutoční zber papiera na parkovisku pri ZŠ Višňová. Kartón tento rok NEZBIERAME. Do zberu budeme bra len noviny, časopisy a obyčajný biely papier - previazaný, nesmie by v kartónových krabiciach.


Rozdelenie tried do budov ZŠ Malinovo v školskom roku 2019/2020

ZŠ Školská : I.C, II.C, III.A, III.B, IV.A

ZŠ Višňová: I.A, I.B, II.A, II.B

ZŠ Bratislavská: III.C, IV.B, V.A, V.B


Zoznam pomôcok pre školský rok 2019/2020

Pomôcky - 1. ročník
Pomôcky - 2. ročník
Pomôcky - 3. ročník
Pomôcky - 4. ročník
Pomôcky - 5. ročník 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,