DOKUMENTY

Ponuka preventívnych programov a intervenčných aktivít na školský rok 2018/2019


PLÁN PRIMÁRNEJ PREVENCIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019


Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 1 [.pdf súbor, vložené: 09.11.2017]


Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská 11, Malinovo za školský rok 2017/2018. [.pdf súbor, vložené: 22.10.2017]


Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská 11, Malinovo za školský rok 2016/2017. [.pdf súbor, vložené: 17.10.2017]


Kolektívna zmluva [PDF súbor, vložené: 15.05.2015]


Zriaďovacia listina


Školský poriadok [.pdf súbor, aktualizované: 19.03.2019]


Identifikačné údaje k 2%:

Názov organizácie: Základná škola, Školská 11, 900 45 Malinovo
Sídlo: Školská 11, 900 45 Malinovo

Názov: Malináčik
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42263387

Bankové spojenie: 5036016090/0900

Kontakt: PaedDr. Dajana Csóková
e-mail: zsmalinovo@zsmalinovo.sk

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,