ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

Prázdniny šk. roku 2019/2020:

jesenné: 30. október – 31. október 2019

vianočné: 23. december 2019 – 7. január 2020

polročné: 3. február 2020

jarné: 17. február – 21. február 2020

veľkonočné: 9. apríl – 14. apríl 2020

letné: 1. júl – 31. august 2020

 

Organizácia vyučovania

  hodina čas prestávka  
  1. vyuč. hodina 07,30 – 08,15 10 min.  
  2. vyuč. hodina 08,25 – 09,10 20 min.  
  3. vyuč. hodina 09,30 – 10,15 10 min.  
  4. vyuč. hodina 10,25 – 11,10 10 min.  
  5. vyuč. hodina 11,20 – 12,05 05 min.  
  6. vyuč. hodina 12,10 – 12,55    
         

Konzultačné hodiny elokované pracovisko Školská

J. Smažáková streda 13:00 - 14:00
M. Mokrá utorok 12:30 - 13:30
M. Tvarusková štvrtok 13:00 - 14:00
Z. Barmošová utorok 12:30 - 13:30
I. Priesolová štvrtok 13:00 - 14:00

Konzultačné hodiny elokované pracovisko Višňová

Ľ. Boršová streda 13:00 - 14:00
A. Mikušová štvrtok 12:30 - 13:30
Ž. Gužáková štvrtok 11:30 - 12:30
L. Marešová streda 13:00 - 14:00

Konzultačné hodiny elokované pracovisko Bratislavská

K. Masárová pondelok 13:00 - 14:00
M. Karkošková pondelok 13:00 - 14:00
V. Lacková utorok 13:00 - 14:00
M. Kapustová štvrtok 13:00 - 14:00

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,