KRڎKY 2018/2019

ŠIKOVNÉ RUČIČKY 1 /2.-3. ročník/

Vedúca krúžku Mgr. Priesolová
Utorok: 13,45 – 15,00 /Školská/

SPEVÁCKY KRڎOK /1.- 4. ročník/

Vedúca krúžku Mgr. Smažáková
Utorok: 14,00 – 15,00 /Višňová/

MATEMATICKÝ /4. ročník/

Vedúca krúžku Mgr. Boršová
Utorok: 13,45 – 15,00 /Višňová/

NEMECKÝ JAZYK /3. ročník/

Vedúca krúžku Mgr. Smažáková
Streda: 14,00 – 15,00 /Školská/

NEMECKÝ JAZYK /2. ročník/

Vedúca krúžku p. Pivarčeková
Streda: 13,45 – 15,00 /Višňová/

NEMECKÝ JAZYK /2. ročník/

Vedúca krúžku Mgr. Janečková
Streda: 13,45 – 15,00 /Školská/

ŠIKOVNÍČEK 1 /1. ročník/

Vedúca krúžku Mgr. Boršová
Streda: 13,45 – 15,00 / Višňová /

ŠIKOVNÉ RUČIČKY 2 /1. -2. ročník/

Vedúca krúžku p. Poliaková
Štvrtok: 13,45 – 15,00 /Školská/

ŠIKOVNÍČEK 2 /1. - 2. ročník/

Vedúca krúžku Mgr. Karkošková
Štvrtok: 13,45 – 15,00 /Višňová/

PRÍRODOVEDNÝ /1. -2. ročník/

Vedúca krúžku Bc. Vyoralová
Štvrtok: 13,45 – 15,00 / Školská /

ORIGAMI /3. ročník/

Vedúca krúžku Mgr. Kapustová
Štvrtok: 13,45 – 15,00 /Školská/

VÝTVARNÝ /1. - 4. ročník/

Vedúca krúžku PaedDr. Pavlikánová PhD.
Piatok: 15,00 – 16,30 /Višňová/

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,