KONTAKT

Adresa:

Spojená škola org. zložka Základná škola
Adresa:
Bratislavská 44
900 45 Malinovo
tel.: 02/43639189

Elokované pracovisko - Školská

Adresa:
Školská 11
900 45 Malinovo

tel. č.: 02/45955141
mobil: +421 908 818 528 - zástupkyňa
tel. č.: 02/52622828 - ekonómka

zsmalinovo@zsmalinovo.sk
zastupkyna@zsmalinovo.sk
ekonom@zsmalinovo.sk
skd@zsmalinovo.sk

Elokované pracovisko - Višňová

Adresa:
Višňová 1755
900 45 Malinovo

tel. č.: 02/20853084

Zoznam zamestnancov školy:

Elokované pracovisko - ZŠ, Školská ul. 11, Malinovo:
PaedDr. Dajana Csóková - zástupkyňa org. zložky ZŠ, dajana.csokova@zsmalinovo.sk
Mgr. Jana Smažáková – zástupkyňa pre 1. stupeň, tried. uč. IV. A, janka.smazakova@zsmalinovo.sk
Milada Poluchová - vedúca ŠKD, vychovávateľka v IV. A triede, milada.poluchova@zsmalinovo.sk
Mgr. Magdaléna Mokrá - tried. uč. I. C triedy
Mgr. Zuzana Molnárová - tried. uč. III. A triedy
Mgr. Monika Tvarusková - tried. uč. III. B triedy
Mgr. Ivana Priesolová - tried. uč. II. C triedy
Bc. Henrieta Vyoralová - vychovávateľka v I. C triede
Monika Lengyelová - vychovávateľka v III. A + II.C triede
Ivana Poliaková - vychovávateľka v III. B + II.C triede
Ing. Zuzana Rakárová – učiteľka informatiky
Mgr. Margita Švardová - učiteľka náboženstva
Miroslava Kulštrunková - ekonómka školy
p. Alena Horváthová - upratovačka
p. Tibor Tóth - školník

Elokované pracovisko, ZŠ Višňová ul. 1755, Malinovo:
Mgr. Lenka Marešová – tried. uč. I.A triedy
Mgr. Žaneta Gužáková – tried. uč. I.B triedy
Mgr. Ľubica Boršová – tried. uč. II. A triedy
Mgr. Alexandra Mikušová – tried. uč. II. B triedy
Ing. Zuzana Rakárová – učiteľka informatiky
Mgr. Margita Švardová - učiteľka náboženstva
p. Viera Jurkovičová – vychovávateľka v I.A +II.A
p. Vilma Juhászová - vychovávateľka v I.B + II.A
p. Zuzana Malyaková – vychovávateľka v II.B + II.A
p. Monika Lieszkovszká - upratovačka

ZŠ Bratislavská 44, Malinovo:
Mgr. Martina Karkošková - tried. uč. III. C triedy
Mgr. Mária Kapustová – tried. uč. IV.B triedy
Mgr. Viera Lacková- tried. uč. V. A triedy
Mgr. Katarína Masárová- tried. uč. V. B triedy
Ing. Zuzana Rakárová – učiteľka informatiky
Mgr. Margita Švardová - učiteľka náboženstva
p. Elfrida Spitzerová- pedagogická asistentka v V. B triede
p. Monika Sziglová- vychovávateľka v III.C triede
Mgr. Nikola Hrebeňáková – vychovávateľka v IV.B triede
p. Mária Strapáčová- upratovačka

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,