Povinné zverejňovanie

 


 

Verejné obstarávanie sa riadi zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Základná škola je verejným obstarávatežom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používa postupy určené zákonom o verejnom obstarávaní. Podža § 4 zákona o verejnom obstarávaní sa ustanovujú finančné limity pre tovary, služby a stavebné práce v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky.

 

Zákony:

 

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,